In bài này

Diện Chẩn Điều khiển Liệu pháp

Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp

Tác giả: Bùi Quốc Châu 

NXB: Đồng Nai 

Khổ sách: 13x19 cm 

Số trang: 144 trang 

 Nội dung: Đây là một trong các phương pháp trị liệu chỉ mới phát triển trong thời hiện đại, nhưng đã chứng tỏ tính hiệu quả và vai trò quan trọng của nó trong y học.

Với những thành tựu cụ thể của Bùi Quốc Châu, phương pháp diện chẩn đã được rất nhiều người biết đến và ứng dụng. Trong sách này, ông chia sẻ những kinh nghiệm và lý thuyết quan trọng của bộ môn này, giúp người đọc có thể nắm hiểu được một cách hệ thống về phương pháp trị liệu mới mẻ này.