In bài này

Diện Chẩn - Ngọn hải đăng giữa biển đạo

 “Gặp nhau đây ta cùng ca hát, xin chúc nhau những ngày tháng bình an, tình hữu nghị hành trang đường dương thế, xây cuộc đời ngay cuộc sống hôm nay….” Đó chính là câu hát mà nhạc sỹ Võ Hơn đã gửi tặng GS TSKHKH Bùi Quốc Châu và cũng là món quà cho Câu lạc Bộ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Hà Nội-Cao Bằng.

In bài này

Cảm mạo là đầu mối của nhiều bệnh mãn tính

Ngày mới vào y học, khi nói đến cảm mạo tôi thường không chú ý lắm. Cứ nghĩ nó đơn giản qua loa, nhiều lúc còn tặc lưỡi "cảm ấy mà". Sau này học trên Trung ương hội Đông y lớp chuyên sâu. Thầy Vũ Xuân Quang giảng về cảm mạo. Câu đầu tiên thầy nói (bách bệnh do phong gây lên).

Thầy Đồng Xuân Toán giảng về cảm mạo

In bài này

Diện Chẩn - 20 năm trưởng thành

TUỔI TRƯỞNG THÀNH

Thấm thoát, Diện Chẩn - Điều khiển Liệu pháp tròn 20 năm. Hai mươi tuổi, chưa phải là già giặn gì nhưng cũng đã qua cái lứa non trẻ của một đời người. Từ thuở mới có vài huyệt, vài đồ hình phản chiếu mà nay đã có những tài liệu và kinh nghiệm trị bệnh phong phú ...